Seha Kule Plaza

Seha Yapı
Seha Kule Plaza

Konya’da 26.153 m2 inşaat alanına 64 birimden oluşan projenin bilgileri Yapıtaşı CRM’de takip ediliyor.

http://www.sehayapi.com/tr/kule_plaza_is_merkezi