Novus & Ventus

Adnan Kılıçoğlu İnşaat
Novus & Ventus

Novus & Ventus, iki bağımsız parselde yükselen bir kompleks yapıdır. Yapıların bağımsız parsellerde tasarlanması sebebiyle, formal kurguda bütünleştirici, birbirini tamamlayıcı çizgilerin kullanılması temel tasarım prensibi olmuştur. İki yapıda algılanan pozitif – negatif ilişkisi bu prensibin neticesidir.

Tasarım sürecinde; binaların, Bayraklı Yeni Kent Merkezi olarak planlanan alan içerisinde, Bayraklı-Alsancak arası en önemli bağlantı noktalarından biri olan Manas Bulvarı’na yakın bulunması, bu bölgenin mimari ve ekonomik gelişimi gibi kriterler göz önüne alındığında, gerek estetik gerekse teknik anlamda en güncel imkanlar kapsamlı şekilde değerlendirilerek kent vizyonunun gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Binalar ; hem gelişen kent yapısında yerini alıp, günümüzde de o bölgede bulunan İzmir Adliye Binası gibi yapılara da hizmet verecektir. Yapılar, zemin ve birinci katta caddeye paralel, arazi boyunca uzanan mağazalar ve ikinci katta bulunan restoran alanları ile hem çevreye hem yapılara hizmet vermektedir. Mevcut komşu parsellerin durumu dikkate alınarak, biri deniz cephesine paralel diğeri dik yerleşelen kule bölümleri ile de tüm ofisler manzaraya yönelip konumlanarak, çevresine estetik ve prestijli bir yapı sunmaktadır.

http://www.novusventus.com/